Ny ph.d.: Implementeringen af pædagogisk ledelse på Randers Social og Sundhedsskole.

Ny Ph.d. har undersøgt implementeringen af pædagogisk ledelse på Randers Social og Sundhedsskole.

Igennem 5 år har Anne-Birgitte Rohwedder med sit ph.d.-projekt Pædagogisk ledelse – hvad er meningen? Et aktionsforskningsstudie af implementeringen af “observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole undersøgt implementeringen af lederes observationer af undervisning og feedbacksamtaler.

En af de vigtigst budskaber i afhandlingen er at ”observationer og feedback” ikke er et simpelt ledelsesredskab som man bare kan implementere med samme effekt på alle skoler.

Det er langt mere komplekst end det og kræver vedvarende dialoger for at finde en form giver mening og skaber læring.

Afhandlingen bidrager med ny viden om hvilke forhold der påvirker undervisere og lederes meningsskabelse og dermed hvordan ”observationer og feedback” udmøntes i praksis.

Læs om Pædagogisk ledelse – hvad er meningen? Et aktionsforskningsstudie af implementeringen af “observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole her.

anne-birgitte-rohwedder-phdforsvar-redux