Pædagogisk ledelse – hvad er meningen? Et aktionsforskningsstudie af implementeringen af “observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole

Ph.d.-projektet udforsker implementeringen af pædagogisk ledelse i form af ”observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole.

Formålet med projektet

Med det organisatoriske formål at bidrage til implementeringen af ”observationer og feedback” i en form der skaber afsæt for professionelle læringsprocesser, er det afhandlingens videnskabelige mål; at analysere sammenhængen mellem den intraorganisatoriske translationsproces og de konceptualiseringer, der formes når organisationsopskriften ”observationer og feedback” oversættes lokalt.

Det undersøges derfor empirisk:

Hvilke konceptualiseringer af ”observationer og feedback” kan identificeres på Randers Social – og Sundhedsskole?

Hvilke meningsskabende mekanismer bidrager til at forme konceptualiseringen af ”observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole?

Projektets metode

Det empiriske arbejde er gennemført som aktionsforskning på Randers Social- og Sundhedsskole i perioden 2016-2020. Data er produceret gennem dialogmøder mellem undervisere og ledere, udviklingsdialoger med skolens ledere og forskers logbogsnotater.

Hvem deltager?

Randers Social- og Sundhedsskole

Projektet er finansieret af Randers Social- og Sundhedsskole og AAU, Institut for Kultur og Læring

Vil du vide mere?

Ph.d.-afhandlingen kort fortalt

Læs hele ph.d.-afhandlingen her

Forskningsartikel: Fra individuel læring og simpel problemløsning til professionel læring i lærerkollektivet

Forskningsartikel: Insideraktionsforskning: En farbar vej til organisatorisk kapacitetsopbygning

Kontaktoplysninger: Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder: abn@sosuranders.dk.