Om FoCUS

ForskningsCenter for Uddannelse på SOSU-området (FoCUS) er et forsknings-, videns- og arbejdsfællesskab for forskere og uddannelsesaktører, der deler en særlig interesse for og viden om SOSU-uddannelserne.

Centerets drivkraft er forankret i aktørernes fælles engagement i at bidrage til fortsat udvikling af uddannelserne til nogle af Danmarks største og vigtigste velfærdsområder.

FoCUS udspringer af et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland og Aalborg Universitet ved Institut for Kommunikation & Psykologi og Institut for Kultur & Læring.

Formål

Formålet med FoCUS er at skabe et fælles, nationalt forum for udvikling af social- og sundhedsuddannelserne som et forskningsfelt i sin egen ret og skabe viden i samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, praksisområder og forskningsmiljøer.

I FoCUS er ambitionen at være en attraktiv partner i større projektansøgninger både nationalt og internationalt og initiere, drive og formidle forskning af høj kvalitet, der anses som et væsentligt bidrag til udviklingen af fremtidens SOSU-uddannelser.

Ambitionen med FOCUS er også at bidrage til styrke SOSU-uddannelsernes videngrundlag og SOSU-skolernes kapacitet til at involvere sig i forskningsprojekter for derigennem at skabe de bedste forudsætninger for læring og udvikling på alle niveauer.

FoCUS har et læringsperspektiv på tværfagligt samarbejde og arbejder for at synliggøre og facilitere læring på tværs af organisatoriske kontekster og niveauer - og altid med en bredt forankret kapacitetsopbygning for øje.

Vi arbejder med en bred vifte af metoder og med en særlig interesse for samarbejde på tværs af videns- og praksisfelter. SOSU-uddannelserne uddanner til tværfaglighed og det kalder på forskningsdesigns, der spænder over faglige og organisatoriske kontekster.

om-focus-bib
Centerledelse

Anne-Birgitte Rohwedder

Mail: abn@sosuranders.dk
Tlf: 29 34 43 51

Charlotte Wegener

Mail: cw@ikp.aau.dk

Tlf: 30 45 85 82

Centerets ledelse og administration er finansieret af Randers Social- og Sundhedsskole og SOSU Østjylland.

Centerets aktiviteter finansieres gennem eksterne midler og funding af de enkelte projekter.