Om FoCUS

ForskningsCenter for Uddannelse på SOSU-området (FoCUS) er et forsknings-, videns- og arbejdsfællesskab for forskere og uddannelsesaktører, der deler en særlig interesse for og viden om SOSU-uddannelserne.

Centerets drivkraft er forankret i aktørernes fælles engagement i at bidrage til fortsat udvikling af uddannelserne til nogle af Danmarks største og vigtigste velfærdsområder.

FoCUS udspringer af et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland og Aalborg Universitet ved Institut for Kommunikation & Psykologi og Institut for Kultur & Læring.

Formål

Formålet med FoCUS er at skabe et fælles, nationalt forum for udvikling af social- og sundhedsuddannelserne som et forskningsfelt i sin egen ret og skabe viden i samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, praksisområder og forskningsmiljøer.

Intention

Centerets intention er at bidrage til at opbygge vidensgrundlag og forskningskapacitet inden for SOSU-uddannelsesområdet og dermed skabe de bedste forudsætninger for læring og udvikling.

Ambition

I FoCUS er ambitionen at initiere, drive og formidle forskning af høj kvalitet, der anses som et væsentligt bidrag til udviklingen af fremtidens SOSU-uddannelser.

Ambitionen er også at opbygge forskningskompetencer og forskningsmiljøer på landets SOSU-skoler.

Centerets ambition er endvidere at være en attraktiv partner i større projektansøgninger både nationalt og internationalt.

om-focus-bib
Centerledelse

Anne-Birgitte Rohwedder

Mail: abn@sosuranders.dk
Tlf: 29 34 43 51

Charlotte Wegener

Mail: cw@hum.aau.dk
Tlf: 30 45 85 82

Centerets ledelse og administration er finansieret af Randers Social- og Sundhedsskole og SOSU Østjylland.

Centerets aktiviteter finansieres gennem eksterne midler og funding af de enkelte projekter.