Formidling

FoCUS fungerer som et forum for opsamling, formidling og udveksling af både ny og eksisterende forskningsbaseret viden inden for SOSU-uddannelsesfeltet.

Centrets publiceringsstrategi er flersporet og målrettet:

  • Publicering af videnskabelige artikler i både danske og internationale tidskrifter
  • Publicering af artikler af populærvidenskabelig karakter
  • Udgivelse af kronikker, debatindlæg og lign.

Hvert 2. år afvikler centeret en national konference hvor forskere og uddannelsesaktører kan mødes, dele og drøfte den nyeste viden på området.

Her på siden formidles publikationer, og der udgives løbende nyheder om centrets aktiviteter.

FoCus formidler viden. Ansvaret for publikationers kvalitet og konklusioner påhviler forfatterne.

Podcast

Der er produceret flere podcast om læring på SOSU-uddannelserne. Blandt andet FoCUS egen podcast Focus-samtaler, Publikationsliste: Forskningsbaseret viden inden for SOSU-uddannelsesfeltet, hvor en forsker og en praktiker sætter sig sammen og gør lytterne og hinanden kloge på spændende emner inden for SOSU-området.

Focus-samtaler

1692726442931

Hvordan bliver man (en dygtig) SOSU-underviser fra den ene dag til den anden? Og hvordan sikrer vi, at både elever og medarbejdere i ældreplejen får de bedste muligheder for at lære?

I Focus-samtaler sætter en forsker og en praktiker sig sammen og gør lytterne og hinanden kloge på spændende emner inden for SOSU-området.

 

SOSU Esbjerg

Hvad kan vi gøre for at skabe et stærkere læringsmiljø og samtidig styrke sammenhængen mellem skolen og oplæringen?

Det bliver undersøgt i denne podcast fra SOSU Esbjerg, der handler om SOSU Esbjergs projekt, "SOSU-hjælperen i fokus."