Forsker-praktiker netværk

Centerets forsker-praktiker netværk er et åbent netværk, der fokuserer på at styrke sammenhængen og dialogen mellem forskning og SOSU-uddannelsespraksis.

Netværkets deltagere er aktører på alle niveauer på tværs af skoler, velfærdspraksis og forskningsinstitutioner, som beskæftiger sig med SOSU-uddannelse.

Formålet er at sikre, at centerets aktiviteter bliver til i et tæt samarbejde om at undersøge og udvikle SOSU-uddannelserne.

Aktiviteter

Centeret afvikler to årlige netværksaktiviteter i form af workshops og temadage for alle interesserede: forskere og uddannelsespraktikere fra såvel SOSU-skoler som fra velfærdssektoren.

I vores begivenhedskalender kan du se og tilmelde dig kommende arrangementer.

Netværk

Næste netværksmøde

Næste møde i FoCUS’ forsker-praktiker netværk afvikles d. 28. marts 2023.

Tilmeld dig mødet her