Forskning

FoCUS’ profil og relevans er et læringsperspektiv på aktuelle velfærdsudfordringer knyttet til SOSU-området, og vi producerer viden inden for områder som pædagogik, didaktik, læring, innovation, arbejdspladslæring, tværorganisatorisk læring og pædagogisk ledelse.

Centret undersøger og udvikler samarbejdsdrevne forskningsmetoder og tilgange, der kan forene videnskabelse og udvikling, som er særlig vigtige for SOSU-uddannelserne.

De empiriske felter for Centerets forskningsaktiviteter bevæger sig på tværs af læringskontekster på SOSU-området. Projekterne vil som udgangspunkt være eksternt finansierede.

Aktiviteterne i FoCUS vil foregå i forskellige konstellationer mellem internationale og nationale forskere samt vidensmedarbejdere fra landets SOSU-skoler, videnscentre, kommuner, regioner og interesseorganisationer (f.eks. KL og Danske Regioner) m.v.

Disse konstellationer etableres og udmøntes gennem konkrete aktiviteter, som man ønsker at være fælles om (fx fondsansøgninger, internt finansierede forskningsprojekter, publiceringer). Der udarbejdes særskilte aftaler for hver aktivitet om samarbejdets form og indhold, og hvilken tilknytning til FoCUS, der følger med det enkelte projekt.

Forskergrupper

Centerets forskergrupper mødes fire gange årligt. Møderne faciliteres af centerledelsen.

Forskergruppernes sammensætning er dynamisk og vil afspejle centerets forskningsaktiviteter.

Forskergrupperne er åbne for forskere, der indgår i aftalte forskningsaktiviteter tilknyttet FoCUS.

Forskning

Forskningsprojekter

Find en oversigt over projekter her

Forskergrupper

Se hvilke forskere, der er tilknyttet FoCUS