Hvordan kan samarbejde mellem SOSU-uddannelse og forskning forbedres?

SOSU-skolerne kan i langt højere grad end for få år siden se en gevinst ved at arbejde sammen med forskere og anvende forskning.

Det viser de første interviews med skoler og kommuner, der er foretaget i det nye projekt Developing the organizational capacity for research-informed work in social and healthcare education. Projektet skal styrke mulighederne for at forskning og SOSU-uddannelserner kan arbejde endnu tættere sammen.

”Vi har ventet længe på at sætte gang i projektet om organisatorisk kapacitetsopbygning gennem forskningsinformeret SOSU-uddannelse – nu er vi endelige gået i gang” fortæller Lektor Anja Overgaard Thomassen, projektleder på projektet og lektor på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond og er den første af sin art der undersøger, hvordan man på SOSU-skolerne og i oplæringen kan oparbejde organisatorisk kapacitet til at arbejde forskningsinformeret. Fordi der er tale om et uberørt forskningsområde, gennemføres der i disse uger interview på SOSU-skolerne.

”Vi er meget glade for, at ALLE SOSU-skoler har taget positivt imod vores henvendelse om at deltage i et interview om deres erfaringer med forskningssamarbejde og tanker om, hvordan samarbejde kan fremmes” fortæller Anja Overgaard Thomassen. Ligeledes gennemføres der interview med syv kommuner.

Selv om interviewrunden endnu ikke er helt tilendebragt, så træder det tydeligt frem at både SOSU-skolerne og kommunerne i langt højere grad end for få år siden, finder det relevant at blive bedre til både at anvende forskning og ikke mindst at samarbejde med forskere. På skolerne og i kommunerne er man optaget af at arbejde på nye måder, og at anvende viden på nye måder for både at kunne finde løsninger på de komplekse problemstillinger der opleves i sektoren, men i høj grad også som en trædesten til arbejdet med de mange forandringer som den ny ældrereform vil medføre.

I den kommende tid skal der kigges nærmere på de mange interviews fra både kommuner og SOSU-skolerne, og til efteråret kaster en ny Ph.d.-studerende sig over at undersøge feltet yderligere. Et projekt som dette er kun muligt fordi man på SOSU-skolerne og i kommunerne har en åbenhed og interesse for at være med til at skabe ny viden.

Læs mere om projektet her.

SOSU_Aarhus_2022-06-020120 1