Developing the organizational capacity for research-informed work in social and healthcare education

Fremtidens ældrepleje er udfordret. Vi ser det ift. rekrutteringen til SOSU-uddannelserne, som bliver oplevet som en lavstatusuddannelse.

Det image, som kendetegner SOSU-uddannelserne i dag skal vendes, så den i fremtiden vil blive oplevet som en attraktiv karrierevej.

Formålet med projektet

Vi kan skubbe til udviklingen, ved at etablere tætte samarbejdsrelationer mellem forskningsinstitutioner og SOSU-verdenen.

Der er forsket meget lidt i SOSU-uddannelse, der bliver beskrevet som ’forskningsuvant’. SOSU-skolerne og kommunerne har kun lidt erfaring med at samarbejde med forskningsinstitutioner og at anvende forskning som led i den nødvendige udvikling af uddannelsen.

For at kunne vende udviklingen, har vi brug for viden om, hvilken kapacitetsopbygning, der er brug for på SOSU-skolerne og i kommunerne. Dette er afgørende for den forskningsmæssige impact, der gerne skal bidrage til at øge uddannelsens attraktivitet og kvalitet

Forskningspørgsmål

Hvordan kan vi udvikle organisatorisk kapacitet til at arbejde forskningsinformeret indenfor social og sundhedsuddannelserne mhp. at øge uddannelseskvalitet og attraktivitet?

Underspørgsmål:

A)    Hvordan arbejder SOSU-skoler og ældreplejen i dag med forskningsviden?

B)    Hvordan forstås forskning og forskningssamarbejde?

C)   Hvilke organisatoriske mekanismer er vigtige for at øge brug og effekt af forskning

D) Hvordan kan udvikles tættere samarbejde mellem SOSU-skoler og forskningsinstitutioner?

Projektets metode

En baseline-kortlægning skal give overblik over 14 SOSU-skoler samt syv kommuners syn på forskning samt deres erfaringer hermed.

Overblikket er vigtigt for kvalificeringen af dette projekt samt for fremtidig forskning.
Et ph.d.-studie skal gennem aktionsforskning give svar på, hvilke organisatoriske og kompetencemæssige elementer, der er afgørende for, at man på skoler og i kommuner kan oparbejde kapacitet til forskningsinformeret udvikling af SOSU-uddannelsen.

Hvem deltager?

Aalborg Universitet:

  • Anja Overgaard Thomassen, lektor og projektleder
  • Mette Rasmussen, Videnskabelig assistent
  • Ph.d.-studerende, forventet ansættelse 1.7.2024

SOSU-skoler:

  • Randers Social og Sundhedsskole
  • SOSU Fyn
  • Social og sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg

Kommuner:

  • Norddjurs Kommune
  • Odense Kommune
  • Thisted Kommune

Danmarks Frie Forskningsfond finansierer projektet med 3.167.639 kr.

Vil du vide mere?

Kontaktoplysninger på projektleder:

Anja Overgaard Thomassen, Lektor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Mail: aot@ikl.aau.dk

Mobil: 22420282

Profil: https://vbn.aau.dk/da/persons/106121