Hvilken viden er der brug for til at kvalificere omsorgspraksis?

Et nyt bobleprojektet ”Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen adresserer en væsentlig samfundsmæssig problemstilling om kvalitet i ældreplejen.

Et review over læring i uddannelse til ældrepleje peger på, at der mangler viden om de særlige forhold for læring der gør sig gældende i ældreplejen, herunder mangler der studier, der fokuserer på den faglærte SOSU-medarbejders læring (Møller et al 2021).

Vi ser derfor et behov for at skabe forskningsbaseret viden, der kan bidrage til at udvikle organisationens og SOSU-medarbejdernes ressourcer til at håndtere den øgede kompleksitet på området og kontinuerligt lære gennem samskabende og kapacitetsopbyggende processer

Bobleprojektet skal afdække, hvilken viden, der er brug for, for at kvalificere omsorgspraksis og herfra formulere et større tværgående forskningsprojekt, der adresserer dette.

Læs mere om projektet her

Hvis du / din organisation kunne tænke sig at være en del af ansøgningen til det større tværgående projekt, kontakt meget gerne projektleder: Anne-Birgitte Rohwedder, mail: abro@ikl.aau.dk.

Læs om de 11 bobleprojekter, der er givet støtte til fra Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

1J7A4225