Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen

Bobleprojektet ”Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen” adresserer en væsentlig samfundsmæssig problemstilling om kvalitet i ældreplejen.

Et review over læring i uddannelse til ældrepleje peger på, at der mangler viden om de særlige forhold for læring der gør sig gældende i ældreplejen, herunder mangler der studier, der fokuserer på den faglærte SOSU-medarbejders læring (Møller et al 2021).

Vi ser derfor et behov for at skabe forskningsbaseret viden, der kan bidrage til at udvikle organisationens og SOSU-medarbejdernes ressourcer til at håndtere den øgede kompleksitet på området og kontinuerligt lære gennem samskabende og kapacitetsopbyggende processer

Bobleprojektet skal afdække, hvilken viden, der er brug for, for at kvalificere omsorgspraksis og herfra formulere et større tværgående forskningsprojekt, der adresserer dette.

Formålet med projektet

At modne og kvalificere en større tværgående projektansøgning ved at:

  • Udarbejde en problemfeltanalyse gennem litteraturreview, fokusgruppeinterviews og afvikling af workshop for interessenter fra SOSU-uddannelses feltet.
  • Aktivt at opsøge vidensamarbejder mellem forskere, SOSU-skoler og kommuner der skal sikre relevant forskning, som kan omsættes til publikationer og samtidig bidrage til Capacity Building i ældreplejen

Projektets metode

  • Litteraturreview- Hvad findes der af forskning i nordisk kontekst om læring i ældreplejen
  • Fokusgruppe interview: Erfaringer med læring i ældreplejen (SOSU-medarbejdere, elever og praktikvejledere)v

Hvem deltager?

  • Aarhus Kommune
  • Randers Kommune
  • Randers Social- og Sundhedsskole
  • SOSU Østjylland
  • IKL AAU
  • IKP AAU

Vil du vide mere?

Hvis du / din organisation kunne tænke sig at være en del af ansøgningen til et større tværgående projekt, kontakt meget gerne projektleder: Anne-Birgitte Rohwedder, mail: abro@ikl.aau.dk.

Læs om de 11 bobleprojekter, der er givet støtte til fra Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

1J7A4225