Formidling_gl

FoCUS fungerer som et forum for opsamling, formidling og udveksling af både ny og eksisterende forskningsbaseret viden inden for SOSU-uddannelsesfeltet.

Centrets publiceringsstrategi er flersporet og målrettet:

  • Publicering af videnskabelige artikler i både danske og internationale tidskrifter
  • Publicering af artikler af populærvidenskabelig karakter
  • Udgivelse af kronikker, debatindlæg og lign.

Hvert 2. år afvikler centeret en national konference hvor forskere og uddannelsesaktører kan mødes, dele og drøfte den nyeste viden på området.

Her på siden formidles publikationer, og der udgives løbende nyheder om centrets aktiviteter.

FoCus formidler viden. Ansvaret for publikationers kvalitet og konklusioner påhviler forfatterne.