Publikationsliste

FoCUS fungerer som et forum for opsamling, formidling og udveksling af både ny og eksisterende forskningsbaseret viden inden for SOSU-uddannelsesfeltet.

Publikationslisten er ikke fuldstændig så hvis du kender til, har skrevet eller læst publikationer der kunne være relevante at formidle i regi af FoCus kontakt abn@sosuranders.dk.

Vi har brug for dit bidrag.

2024

Bach, J. S., Bjerge, B., & Sørensen, J. K. (2024). ‘It can be difficult to help them’: Colliding logics of care and choice in Danish elder care for older citizens with substance use. Qualitative Studies, 9(1), 51-75.

Kordovsky, J. (2024). Rummaging. Around in a Handbag of Caring Research: On Searching for a Pencil and a Moral Compass. Qualitative Studies, 9(1), 136-151.

Møller, B., & Rohwedder, A. B. N. (2024). Interacting Logics of Learning and Knowledge in Elderly Care. Qualitative Studies, 9(1), 30-50.

2023

Duch, H. (2023). Demokrati: Potentialer og udfordringer i en social-og sundhedsuddannelse. Utbildning & Demokrati–tidskrift för didaktik och utbildningspolitk, 32(1), 27-45.

Duch, H., & Skov, T. K. (2023). Demokrati på erhvervsuddannelser med afsæt i social-og sundhedsuddannelser. Nordic Journal of Vocational Education and Training.

Liveng, A., Aamann, I. C., & Dybbroe, B. (Accepted/In press). In-service training for dementia care staff: Knowledge lost in transfer between opposing logics . Nordisk Välfärdsforskning.

Wegener, C. Omsorg som deltagende praksis. I: M. Storm, & E. Villumsen (red.), Deltakelse i helse og velferd. Fagbokforlaget.

Willumsen, E., Wegener, C., & Storm, M. Sykehjemmet som knutepunkt for helsefremmende innovasjon. I: A. M. M. Rokstad, C. H. Anvik, & A. Ødegård (red.), Sykehjemmet. Fagbokforlaget.

Wegener, C., Storm, M., & Willumsen, E. The nursing home as a hub: boundary work as a key to community health promotion. Health Promotion International.

Aakjær, M., & Wegener, C. (2023). Theorizing learning circles – a Nordic tradition revitalized in times of social innovation imperatives. Journal of Education and Work, 1-14.

2022

Liveng, A., & Aamann, I. C. (2022). Resonans i efter-/videreuddannelse i demensplejen: en forudsætning for læring med forandringspotentialer? Kognition & Paedagogik, 34-45.

Møller, B. (2022). Abduktive bevægelser mellem ’Mysteries’ og ’My-Stories’. Qualitative Studies7(1), 112-131.

Møller, B. (2022). Tvivl som trigger for læring i omsorgsarbejdet. Kognition & Pædagogik, (123) 26-33.

Møller, B. & Heinrich, F., 2022, In: The Journal of Somaesthetics. p. 4-7 4 p.

Rohwedder, A. B. N. (2022). Praksisforbedrende læringssamtaler i SOSU. Kognition & Paedagogik, (123), 70-78

Rohwedder, A. B. N., & Thomassen, A. O. (2022). Samarbejde mellem forskning og SOSU-uddannelsespraksis. Kognition & Paedagogik, (123), 6-15

Sprogøe, Jonas (2022). Forankring af it i social-og sundhedsuddannelserne. Kognition & Paedagogik, 46-59

Wegener, C., Vedeler, J. S., & Anvik, C. H. (2022). Social innovation på plejehjem: Læring til en fremtid vi ikke kender. Kognition & Paedagogik (123) 60-69

Wegener, C., & Aakjær, M. (2022). Social upcycling - Innovationsledelse begynder ikke med nytænkning. I: D. Thøgersen, & A. R. Pedersen (red.), Ledelse af offentlig innovation: Organisering, praksis og værdiskabelse (1 udg., s. 143-157). Samfundslitteratur.

Aakjær, M., & Wegener, C. (2022). Læringscirkler: evaluering af to pilotcirkler: Et læringsmodel-forløb i regi af Nordisk Netværk for Voksnes Læring, 2020–2021. Nordisk Nätverk för vuxnas lärande. https://nvl.org/Content/Laeringscirkler-en-generisk-model-for-voksenlaering

Aarkrog, Vibe (2022). Ingen læring uden refleksion: en undersøgelse af VR-simulationstræning blandt medarbejdere på tre plejehjem. Kognition & Paedagogik, (123), 16-25

Aarkrog, V. (2022). Fidelitet og læring – simulationsbaseret undervisning på SOSU-uddannelserne. I: Henriksen, J., Glavind, J. & Noer, V. (red.) Simulationsbaserede undervisningsmetoder – fra teori til praksis, (85-100), Gads Forlag.

2021

Møller, B., Wegener, C., Rohwedder, A. B., Thomassen, A. O., & Dybdal, R. (2021). Uddannelse til ældrepleje: Et scoping review af læring i dansk social-og sundhedsuddannelse:[Elderly care education: A scoping review of learning in Danish social and health care education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training11(2), 91-116.
Link til publikationen

Møller B. (2021). Do You Have a Moment? “Talks-to-Go” as Practices for Workplace Learning. In: Elkjaer B., Lotz M.M., Mossfeldt Nickelsen N.C. (eds) Current Practices in Workplace and Organizational Learning. Springer, Cham.

Rasmussen, A. (2021). Spørg eleverne hvordan de oplever feedback i undervisningen. EMU: Danmarks undervisningsportal.

Rohwedder, A. B. N. (2021). Pædagogisk ledelse-hvad er meningen?: Et aktionsforskningsstudie af implementeringen af" observationer og feedback" på Randers Social-og Sundhedsskole. Ph.d.-afhandling

Wegener C., Stenholt B.V., Lovring I. (2021). ‘No Mental Surplus’: Workplace Innovation from Problem Solving to Problem Framing. In: Elkjaer B., Lotz M.M., Mossfeldt Nickelsen N.C. (eds) Current Practices in Workplace and Organizational Learning. Springer, Cham

2020

Bøje, J. D., & Winum, H. M. (2020). Praksisnær udvikling af praksisnær undervisning. EMU.

Link til publikationen

Rohwedder, A. B. N., & Engsig, D. G. (2020). Fra individuel læring og simpel problemløsning til professionel læring i lærerkollektivet. Forskning og forandring, 3(1), 89-111.

Link til publikationen

Sprogøe, J. og Thrane, I. (2020) Professionel vejleder-elevrelation i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser, Kognition & Pædagogik, 116, september 2020, 30. årgang.

2019

Aarkrog, V., & Puge, K. (2019). ”Man skal holde sig læringsmålene for øje”: Resultater fra forskningsprojekt i relation til et regionalt udviklingsprojekt om simulation på fem midtjyske SOSU-skoler. DPU, Aarhus Universitet.

Link til publikationen 

Aarkrog, V. (2019). ‘The mannequin is more lifelike’: The significance of fidelity for students’ learning in simulation-based training in the social and healthcare programmes. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 1-8.

Link til publikationen 

Duch, H. S. (2019). Professionelle Læringsfællesskaber på SOSU. En forskningsrapport fra et aktionsforskningsforløb på en Social- og sundhedsskole efteråret 2018 og foråret 2019. VIA University College.

Link til publikationen 

2018

Aarkrog, V. (2018). Learning in Simulation-Based Classes in Social and Health Care Programs. VETNET ECER Proceedings

Link til publikationen

Aarkrog, V. (2018). Simulation-based teaching and learning in the social and health care programs: a literature study. IN: Emergent Issues in Vocational Education Training, 236–253.

Link til publikationen

Duch, H. (2018). Training for a profession as a vocational teacher: The transition from the course to the workplace. Professions and Professionalism, 8(3), 1-17

Link til publikationen

Hansen, H. K., & Rasmussen, E. M. (2018). Med hjerne og hjerte: aktionsforskning, læring og praksisudvikling. Frydenlund

Høst, H., & Larsen, L. (2018). Vocational education for health care workers in the Nordic countries compared. In Vocational Education in the Nordic Countries (pp. 118-135). Routledge.

Link til publikationen

Louw, A. V., & Hansen, N. H. M. (2018). Det gode uddannelsesliv i praktikken: Vidensnotat om praktikken på social-og sundhedsuddannelsen, social-og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

Link til publikationen

Wegener, C., & Lippke, L. (2018). Hverdagsinnovation - kompetenceudvikling ind i boksen. I C. Wegener, & B. Lausch (red.), Tæt på kompetenceudvikling (s. 89-98). Munksgaard

Wegener, C., & Lynggaard-Jensen, L. (2018). Drivkraftmodellen – hverdagen som læremester. I L. Kongsgaard , & M. H. Rod (red.), Bedre begrundet praksis: Velfærdsudvikling efter evidensbølgen (s. 181-199). Samfundslitteratur.

2016

Brandt, L. I., & Larsen, K. (2016). Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2, 2016, 81-96.

Link til publikationen

2015

Bøje, J. D., Winum, H., Beck, S., & West, D. (red.) (2015). Teori og praksis på SOSU-uddannelserne: Et aktionsforskningsprojekt på SOSU Fyn. Unge Pædagoger

Duch, H., & Larsen, J. (2015). Skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler. I Nye vinkler på erhvervspædagogik: Udvikling i teori og praksis (s. 7-17). Systime Academic.

Duch, H., & Andreasen, K. E. (2015). Reforming vocational didactics by implementing a new VET teacher education: Tensions and challenges reflected in interviews with vocational college teachers. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 2(3), 195-213

Link til publikationen

Duch, H., & Larsen, J. (2015). Skole- og læringsmiljø på social- og sundhedsskoler. I Nye vinkler på erhvervspædagogik: Udvikling i teori og praksis (s. 7-17). Systime Academic.

Wegener, C. (2015). Et innovationsbegreb på den offentlige sektors præmisser. In Innovasjon i offentlig tjenesteyting: Vågal reise med behov for allierte (pp. 64-83). Fagbokforlaget.

2014

Bøje, Beck & Winum (2014). Learning to stay in school: Selection, retention and identity processes in a Danish vocational educational training programme of basic health and care, Nordic Journal of Vocational Education and Training, Volume 4, Issue 1, 2014-04-19, Pages 1-16.

Link til publikationen

Elbrønd, M og AF (2017) Refleksion i praksis.

Link til publikationen

Wegener, C. (2014). ‘Would you like a cup of coffee?’ Using the researcher's insider and outsider positions as a sensitising concept. Ethnography and Education9(2), 153-166.

Wegener, C. (2014). Før var jeg bare Diana, 20 år" Om distribueret klasserumsledelse og Danmarksmesterskaberne i Skills. In Hvis klasseledelse er svaret. PRAXIS-Erhvervsskolernes Forlag.

Lippke, L., & Wegener, C. (2014). Everyday Innovation: Pushing Boundaries while Maintaining Stability. Journal of Workplace Learning, 26(6-7), 376-391

2013

Borchmann, T. (2013) Unge på kanten: Et kompetence- og praksisudviklende aktionsforskningsprojekt. PRinfoHobro

Brandt, L. I. (2013). Social – og Sundhedshjælperuddannelsen - den rette hylde? – et uddannelsessociologisk og livshistorisk perspektiv på frafald og gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Ph.d. afhandling.

Jensen, A. W. (2013). Sosu-elever på vej mod en faglig identitet. Gerontologi, (2), 26-29.

Lehn-Christiansen, S. (2013). Sundhedsfremmende sosu’er:–uddannelse mellem ansvarliggørelse og umyndiggørelse. Dansk Pædagogisk Tidsskrift1, 40-48.

Lehn-Christiansen, S. (2013). Pæne piger:-ordentlighed som ideal i uddannelsen af sosu-hjælpere. Gerontologi29(2), 4-9.

Wegener &  Tanggaard (2013) The concept of innovation as perceived by public sector frontline staff – outline of a tripartite empirical model of innovation, Studies in Continuing Education, 35:1, 82-101

Wegener, C. (2013). Innovation–inside out. Change and stability in social and health care education. PhD-afhandling.

Link til publikationen

2012

Jensen, A. W. (2012). Sosu-elevers læring i skole-praktik-samspillet PhD-afhandling, Roskilde Universitet, Forskerskolen i livslang Læring

Wegener, C. (2012). ” Jeg kan godt sige” innovativ”–jeg siger det tit”. Begrænser innovationsdiskursen innovation i praksis?. Dansk Sociologi23(4), 31-52.

Link til publikationen

Wegener, C (2011) A situated approach to student’s reflection processes.

Link til publikationen

Wegener, C. (2012). Public sector innovation: value creation or value loss?. Lifelong Learning in Europe, (4).

Wegener, C. & Tanggaard, L. (2012): Innovation som Håndværk eller håndgreb. I: Bendixen, M. & Nickelsen, N.C.M. (red). Innovationspsykologi. København: Dansk Psykologisk Forlag, pp. 37-72.

2011

Jensen, A. W. (2011). Frafaldsbekæmpelse på sosu-mikroniveauets betydning. In Frafald i erhvervsuddannelserne (pp. 33-48). Roskilde Universitetsforlag.

Lehn-Christiansen, S. (2011). I sundhedens tjeneste: Om praktiseringer af sundhedsfremme i social-og sundhedshjælperuddannelsen.Roskilde Universitet

2008

Hansen, H. K. (2008). Neglected opportunities for personal development: care work in a perspective of lifelong learning. In Paid Care Work in Welfare Services-Current Nordic Trends and Debates. Studentlitteratur.

2007

Moldenhawer, Bolette (2007). Vi skal sikre at de er inden for stien: En analyse af uddannelsespolitisk tænkning og projektarbejdets styringspraksisser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Dansk pædagogisk tidsskrift, Nr. 4, 2007, s. 18-28.

Hansen, Helle Krogh – 2007: "Sprogliggørelse af livserfaringer, følelser og solidaritet i professionel omsorg. In Gerontologi. Årgang 23. nr. 34.

Link til publikationen

Liveng, A. (2007). Omsorgsarbejde, subjektivitet og læring. Social-og sundhedshjælperelevers. Ph.d.- afhandling

Link til publikationen

Liveng, A., & Hansen, H. K. (2007). Udvikling og læring på arbejdspladsen: om at forbygge skandaler gennem faglig udvikling i omsorgssektoren. Forskning RUC

2006

Hansen, H. K. (2006). Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv. Roskilde Universitetsforlag.

Link til publikationen

Liveng, A. (2006). Social-og sundhedshjælperelevers omsorgsorientering og hjælperarbejdets modsætningsfyldte krav. Tidsskrift for arbejdsliv8(1), 32-32.

Link til publikationen

2004

Larsen, L. (2004). Det bedste af det vi kan. Delrapport 1+2+3.

SOSU48