Pressemeddelelse: Nyt center skal styrke forskning og videndeling inden for social- og sundhedsuddannelserne

Et partnerskab mellem tre uddannelsesinstitutioner resulterer i et nyt center, der skal styrke forskning og facilitere netværk inden for social- og sundhedsuddannelserne. Målet er at bidrage med viden, der kan udvikle fremtidens social- og sundhedsområde.

I fremtiden bliver der flere ældre i Danmark, og det vil øge efterspørgslen på medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse. Men det vil også betyde nye opgaver for fremtidens medarbejdere på området, og det er derfor nødvendigt at udvikle social- og sundhedsuddannelserne samt hele feltet, så det kan imødekomme de fremtidige krav og behov.

Dette er baggrunden for et partnerskab mellem Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland samt Institut for Kultur og Læring og Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og oprettelsen af det nye center, FoCUS – Forskningscenter for uddannelse på SOSU-området.

– Der bliver lavet utroligt meget spændende forsknings- og udviklingsarbejde i social- og sundhedsuddannelserne, og med FoCUS skaber vi en platform for videndeling og etablering af nye fælles projekter på tværs af skoler, kommuner, regioner, private aktører og forskningsmiljøer, siger Charlotte Wegener, der er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og forskningsleder på FoCUS

Forskning, formidling og netværk

Planen er, at FoCUS i fremtiden skal blive et videns- og arbejdsfællesskab af forskere og uddannelsespraktikere, der deler en særlig interesse for og viden om SOSU-området, så centret kan bidrage til en fortsat udvikling af SOSU-uddannelserne.

I regi af centeret vil de fire aktører i fremtiden facilitere og etablere netværk mellem forskningsmiljøer og praksisområder inden for SOSU-området samt arrangere konferencer og understøtte videndeling. Derudover er det planen både at igangsætte og drive ny forskning inden for området og samle og formidle eksisterende forskning.

Stor interesse for SOSU-forskning

Hos initiativtagerne til det nye center er der ingen tvivl om, at der er et behov for tiltag som netop dette. I august 2021 afholdt Randers Social- Sundhedsskole, SOSU Østjylland og Aalborg Universitet således den første danske forskningskonference om SOSU-uddannelse. Mere end 150 personer fra hele landet deltog og udtrykte stor interesse for at bidrage til mere forskning inden for SOSU-uddannelsesfeltet.

– FoCUS er opstået ud af et fælles engagement i at udvikle social- og sundhedsuddannelserne som et selvstændigt forskningsfelt. FoCUS skal bidrage med ny viden om SOSU-uddannelsesfeltet og skabe de bedste forudsætninger for at styrke kvaliteten og derved øge interessen for uddannelserne til et af Danmarks største og vigtigste velfærdsområder, siger Anne-Birgitte Rohwedder, der er centerleder på FoCUS.

_MG_9704