Ph.d. forsvar: Britta Møller – Tvivl som trigger for læring

Ved en festlig begivenhed på SOSU Østjylland i Aarhus d. 30.11.2022 forsvarede Britta Møller sin ph.d.-afhandling  ”Tvivl som trigger for læring. Et pædagogisk perspektiv på læring i omsorgsarbejdet”.

SOSU Østjylland var vært for begivenheden, som tiltrak 70 mennesker fra skoler, kommuner og universitet. Tilsvarende havde andre valgt at deltage virtuelt til streaming af forsvaret.

Brittas afhandling ”Tvivl som trigger for læring” handler om læring i ældreplejen. Afhandlingen undersøger med et pædagogisk blik, hvordan tvivl viser sig i forskellige typer af situationer i omsorgsarbejde, og hvordan tvivlen kan virke igangsættende for læring.

Afhandlingen peger på, at det er vigtigt at skabe gode kollegiale praksisser som anerkender og fællesgør tvivl og som giver tid til grundig undersøgelse og skabelse af fælles løsninger på problemstillinger i omsorgsarbejdet.

Det pædagogiske blik på forskellige typer af situationer, hvori tvivl i arbejdet kommer til udtryk, kan bruges til analyse af læringspotentialer, som er i tæt tilknytning til det daglige arbejde.

Det pædagogiske blik kan tillige anvendes til at identificere læringsrum langs med arbejdet, hvori tvivlen kan undersøges. At tvivl anerkendes og fællesgøres kan bidrage til at øge kvaliteten i arbejdet og arbejdsmiljøet.

I bedømmelsesudvalget sad professor i sygepleje Marianne Storm fra Stavanger Universitet, professor i psykologi Klaus Nielsen fra Aarhus Universitet samt lektor i pædagogisk psykologi Noomi Matthiesen fra Aalborg Universitet. Charlotte Wegener, lektor i social innovation, var vejleder på ph.d. projektet.

1669981953030