Netværksmøde 29. september 2022

Hvordan skal forskning og uddannelsespraksis arbejde samme for at styrke fremtidens læringsmiljøer? Det var temaet til første møde i FoCUS’ forsker-praktikernetværk d. 29. september 2022

Der var god energi og engagement da 30 deltagere fra kommuner, skoler, videnscentre og universiteter fra hele landet, mødtes til oplæg, workshop og drøftelser om, hvordan forskning og uddannelsespraksis kan arbejde sammen om at styrke fremtidens læringsmiljøer inden for SOSU-området.

Her er de tre vigtigste pointer fra dagen:

  • Vi kan ikke løse fremtidens udfordringer på SOSU-området hver især. Vi skal arbejde på tværs for at skabe viden om de bedste løsninger.
  • Praksisviden og forskningsviden er ligeværdig og vi er afhængige af hinandens viden for at få øje på noget nyt
  • Læring er ikke kun for elever, men i lige så høj grad for det faglærte personale, så vi sikrer højest mulig kvalitet i fremtiden.

Derudover var der mange andre spændende drøftelser og mange kunne tage nye erfaringer og et helt nyt netværk med hjem.

220929 FoCUS netværksmøde_02

Materialer fra mødet