Indlæser Begivenheder

Ph. d.-forsvar: Britta Møller – Tvivl som trigger for læring

Britta Møllers forsvarer ph. d.-afhandlingen  ”Tvivl som trigger for læring. Et pædagogisk perspektiv på læring i omsorgsarbejdet”.

Forsvaret finder sted:

Onsdag d. 30. november 2022, kl. 13.00-16.00 på SOSU Østjylland, Hedeager 33, 8200 Aarhus N

Tilmeldingsfrist d. 23.11.

Tilmeld dig her

Program

13:00: Velkomst ved forsvarets ordstyrer
Ph.d.-foreslæsning v. Britta Møller

13:45: Pause (15 minutter)

14:00: Spørgsmål fra bedømmelseskomiteen (30 minutter hver)

15:30: Spørgsmål fra salen/online (Venligst bemærk at alle spørgsmål skal være baseret på den læste afhandling og skal være præsenteret for forsvarets ordstyrer – senest i pausen efter forelæsningen)

16:00: Forsvaret slutter Bedømmelseskomiteen træder tilbage for at færdiggøre den endelige indstilling af graden og vender derefter tilbage til forsvarslokalet for at præsentere bedømmelsen

Forsvaret efterfølges af en reception i Gæstekantinen. 

Om afhandlingen

Tvivl som trigger for læring handler om læring i ældreplejen. Afhandlingen undersøger med et pædagogisk blik, hvordan tvivl viser sig i forskellige typer af situationer i omsorgsarbejde, og hvordan tvivlen kan virke igangsættende for læring.

Afhandlingen peger på at det er vigtigt at skabe gode kollegiale praksisser som anerkender og fællesgør tvivl og som giver tid til grundig undersøgelse og skabelse af fælles løsninger på problemstillinger i omsorgsarbejdet.

Det pædagogiske blik på forskellige typer af situationer, hvori tvivl i arbejdet kommer til udtryk, kan bruges til analyse af læringspotentialer, som er i tæt tilknytning til det daglige arbejde.

Det pædagogiske blik kan tillige anvendes til at identificere læringsrum langs med arbejdet, hvori tvivlen kan undersøges. At tvivl anerkendes og fællesgøres kan bidrage til at øge kvaliteten i arbejdet og arbejdsmiljøet.

Kvinder Cases Suzy Wengel