Indlæser Begivenheder

Møde i forsker-praktikernetværket – 22. august 2024

Tid: 22. august 2024, kl. 10.00 – 14.00

Sted: SOSU Østjylland, Hedeager 33, 8200 Aarhus N.

Interkulturalitet og sprog på SOSU-feltet – udfordringer og potentialer.

Hjælp, vi mangler medarbejdere til SOSU-fagene! Der kommer til stadighed nye grupper til fagene. Nogle kommer som indvandrere, andre er efterkommere. Både på SOSU-skolerne og i faget øges den kulturelle diversitet – som i samfundet i øvrigt.

Derfor bliver vi mere interkulturelle. Det bringer udfordringer med sig, men ikke mindst flere muligheder. Det sidste er vi knap så gode til at få øje på.

Netværksmødet organiseres med oplæg og fælles drøftelser, hvor udveksler vores erfaringer om hvad vi ved og hvad vi bøvler med at forstå og håndtere. Følgende oplægsholdere rammesætter dialogen:

Jan Ifversen, professor i Europastudier på Aarhus Universitet, har i mange år forsket i interkulturalitet og samarbejder med SOSU Østjylland om inter- og transkulturalitet som vidensressource. Han vil indkredse inter- og transkulturalitet og foreslå, at vi betragter kulturel diversitet som et mulighedsfelt, der kan bibringe og sosu-uddannelser og fag nye forståelser af pleje, herunder af inter-generationelle relationer og aldring.

Nana Clemensen, lektor i pædagogisk antropologi ved DPU på Aarhus Universitet, præsenterer et nyt forskningsprojekt, der sætter fokus på andetsprogselevers hverdagssprog og de kommunikative barrierer og potentialer, der præger deres interaktioner med borgere, personale, vejledere og medstuderende på tværs af skole- og oplæringsforløb.

Mette Marie Holck Pape, dansk som andetsprogsunderviser på Social- og sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, vil give eksempler på DSA-indsatser i spændet mellem rekruttering, undervisning og oplæring, hvor sprog og kultur som resurse er et bærende element.

Kom og gå i dialog med andre med interesse for SOSU-uddannelsesområdet. Vi har brug for alles bidrag. Tag fat i din kollega og tilmeld dig i toppen af siden.

IMG_4878