Netværksmøde 6. februar 2024

"SOSU – Hvem er du?"

Det spørgsmål stillede vi os selv – da forskere og praktikere var samlet til netværksmøde på Profesionshøjskolen Absalon i februar 2024.

Gennem oplæg og workshop blev vi på forskellig vis udfordret og inviteret til ” at blive i besværet” og udforske temaet sammen.

Karen Busted, Mie Ehrhorn fra Københavns Kommune og Julie Kordovsky (Aalborg Universitet) havde tilrettelagt en workshop med afsæt i tegning som dialogisk redskab og adgang til det vi ikke umiddelbart har sprog for, når vi forsøger at få greb om hvem og hvad SOSU er.

Pia Toft Bornich og Kathrine Buchwald fra SOSU Esbjerg delte erfaringer om samskabende læring fra et lokalt projekt om udvikling af SOSU-kompetencer.

Michelle Gravgaard fra Randers Social og Sundhedsskole satte fokus på betydningen af faglig stolthed.

SOSU er en samling af mennesker og fortællinger

I sin velkomst til dagen talte Charlotte Wegener (Aalborg universitet) om collage og assemblage – og det var sådan vi oplevede dagen i ordenes allerbedste betydning.

Som kunst, som forskningsmetode og i hverdagssproget (i hvert fald på fransk) er assemblage en samling af mennesker, ting og narrativer.

Men det er mere end det – det er også en måde at forstå og vide om verden på. Sammen.

Når vi ser verden som assemblage – i vores forskning, udviklingsarbejde og hverdagens opgaveløsning – så rettes opmærksomheden mod det, der sker imellem menneskerne, tingene og narrativerne. Det er den handlekraft, energi og kreativitet, der opstår ud af, at netop disse elementer er samlet på netop denne måde, lige nu.

Der er ingen tvivl om, at netop vi, der var samlet til netværksdagen i FoCUS, med de mangfoldige bidrag og forskellige udtryksformer – sammen genererede både handlekraft, energi og kreativitet.

Det er godt at tænke på, at nu går vi alle sammen rundt og ’assemblager’ med det, vi tog med fra dagen.

Tak til Marie Aakjær og Professionshøjskolen Absalon for værtskab, og tak til alle fordi I kom og var med.

Herunder kan du se nogle af resultaterne fra dagens workshop og Julie Kordovskys illustrationer, der er skabt på baggrund af deltagernes bud på, hvad SOSU er.