Netværksmøde 28. marts 2023

Lærende samarbejde i SOSU - Det var temaet til det andet møde i FoCUS’ forsker-praktikernetværk d. 28 marts 2023

47 havde tilmeldt sig netværksmødet, der blev afholdt på Social- og Sundhedsskolen Fyn i Odense.

Det var en bred vifte af engagerede deltagere fra både kommuner, regioner, SOSU-skoler samt forsknings- og videnscentre fra hele landet.

Endnu engang var dagen tilrettelagt ud fra en skarp skabelon – fire timers intensiv blanding af oplæg (fra både forsker og praktikere) og god tid til drøftelser og refleksioner på tværs.

Vi går fra dagen med en masse spændende indsiger og nye spørgsmål –

  • Læring i SOSU er ikke alene et anliggende for elever.
  • Tvivl er en trigger for læring. Men hvordan kan tvivl i det pædagogiske arbejde afprivatiseres? – og hvordan kan de stille situationer hvor tvivlen ikke larmer skabe læring?
  • Når vi vil udvikle lærende samarbejde, har ledelse, rammer og facilitering stor betydning. – men det kræver ny fælles forståelse, når lederen skal bevæge sig fra faglig ekspert til facilitator af andres læreprocesser.
  • Forskningsprojekter kan være en ramme for samskabende læring på tværs af forskning, skoler, oplæring.
    Fælles overvejelser om projektet OPTIK, PROCES og hvilken BETYDNING man ønsker projektet skal have –kan være et nyttigt sted at starte.

Julie Kordovsky har tegnet undervejs i mødet og har lavet disse illustrationer.

1

Materialer fra mødet

Oplæg fra Charlotte Wegener

Se uddrag af Charlotte Wegeners oplæg fra dagen om lærende  forskningssamarbejde.

Hun peger blandt andet på, at vi på tværs af kontekster må være fælles om at forstå hvad vi skal med hinanden i samskabende forskningsprojekter.

Vi kan blive klogere på hinanden ved at tale om projektets OPTIK, PROCES og BETYDNING  - og hvordan de tre elementer spiller sammen.