Webbanner_1

Poster Session

Herunder kan du se, hvilke posters du bliver præsenteret for på konferencen.

Har du en poster?

Se nederst på siden, hvordan du selv kan deltage med en poster.

Posters

1. Ny didaktiker på SOSU-skolen
Anne-Birgitte Rohwedder, Centerleder FoCUS, Adjunkt, Aalborg Universitet

Bliv klogere på, hvad der er på spil i onboarding- processen af nye undervisere på SOSU-skoler og hvad man kan gøre for at skabe en lærende proces – for alle

2. Praksisindsigt på GF1
Anna Opstrup Larsen, Læringskonsulent, Randers Social- og Sundhedsskole

Hvordan skaber man et undervisningsforløb, hvor eleverne allerede på Grundforløb 1 får viden, indsigt i og erfaring med den praksis, de kommer til at arbejde med? Hør om, hvordan man kan samarbejde på tværs af skole og praksis om at udvikle praksisnære Grundforløb 1.

3. Faglig tilblivelse i SOSU
Barbara Marstrand, Videnskabelig assistent, CeFU, Aalborg Universitet

Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H er et forskningsprojekt om frafald og gennemførelse på SOSU-uddannelsen, der udarbejdes af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.
Projektet løber fra 2022 til 2026 og bygger på forløbsinterviews med elever, observationer i skole- og praktikdelen samt en spørgeskemaundersøgelse. I projektets udformning trækkes på forskningstraditionen ‘institutionel etnografi.

4. Vejleder trainee – et to årigt uddannelsesforløb til kommende vejledere for sosu- elever
Lonnie Simonsen, Marianne Andersen og Inga Christiansen,, Uddannelseskonsulenter, MSO Aarhus Kommune

I 2020 ansatte MSO 10 vejledertrainees i et 2-årigt uddannelsesforløb. Dette tiltag blev igangsat for at sikre rekruttering af kvalificerede medarbejdere til ledige vejlederstillinger og fremadrettet at sikre kvalificeret vejledning til vores Social- og Sundhedselever. Med afsæt i et organisatorisk, et vejleder- og et trainee-perspektiv har vi undersøgt og analyseret de didaktiske overvejelser, der ligger bag traineeforløbet samt hvilken læring og læreproces der er fundet sted i forløbet.

5. REFLEX – Et digitalt lærings- og refleksionsredskab for oplæringsvejleder og social- og sundhedsassistentelever i oplæring på hospitalerne i Region H
Malene Balle Ricken, Line Sørensen, Specialkonsulent og uddannelseskonsulent, Region H

Hør om Region H’s arbejde med det digitale lærings- og refleksionsredskab, REFLEX, som:

- understøtter uddannelsesopgaven til bedre og mere målrettet oplæringsforløb for eleven.
- bidrager til kompetenceudvikling af oplæringsvejlederen
- fremmer læring og refleksion.

Der er mulighed for at se og afprøve REFLEX ved poster-sessionen.

6. Samarbejde om overgange
Hanne Hviid, SOSU Østjylland, Verner Sønderby, skole-praktik konsulenter, SOSU Østjylland
Charlotte Wegener, lektor, Aalborg Universitet

Denne poster præsenterer, hvordan der arbejdes med at styrke sammenhængen i uddannelsen på et pædagogisk didaktisk niveau, og hvilke konkrete indsatser der er udviklet, i fællesskab mellem skole og oplæring, for at understøtte elevens oplevelse af ”den røde tråd” på SOSU Østjylland.

7. Cellens opbygning
Thomas Ketel Eggersen
Lars Jørgensen VFV Øst
Videnscenter for velfærdsteknologi

I dette projekt bygges der 360 graders film, en 360 graders app og 5 animationsfilm om cellens opbygning, så SOSU-eleverne kan se og udforske cellen, på anden måde end ved at se et billede i deres grundbog.

8. 360VR film – Den sidste tid og demens i hverdagen
Ingrid Laursen VFV Vest.
Videnscenter for velfærdsteknologi

I dette projekt har VFV i samarbejde med fagpersoner og produktionsselskabet Styrvolt produceret to 360 graders film, om temaerne: Den sidste tid & døden samt hverdagen i hjemmet med demens. Filmene viser forskellige små situationer fra hverdagen, som eleverne kan bruge til observationer og/eller som udgangspunkt for planlægning af en faglig indsats

9. Regionalt samarbejde om øget gennemførelse i social- og sundhedsassistentuddannelsen
Anette Østergaard, Projektkoordinator, SOSU Nord
Karina Krage, Chef for Social- og sundhedsuddannelse, SOSU Nord
Marie Skovsted Marquartsen, SOSU STV

Frafaldsproblematikken fylder meget på social- og sundhedsuddannelserne i Region Nordjylland. Derfor har SOSU Nord og SOSU STV sammen med de nordjyske kommuner og med støtte fra Region Nordjylland iværksat projekt ’Regionalt samarbejde om øget gennemførelse i social- og sundhedsassistent-uddannelsen’. Formålet har været at udvikle initiativer der kan støtte op om elevernes gennemførsel på uddannelserne.

10. Samarbejde om fremtidens SOSU-forskning
Anja Overgaard Thomassen, lektor, Aalborg Universitet

Hør om fremtidens SOSU-forskning og hvorfor skandinaviske forskere løber rundt og besøger hinanden, i det eksplorative DFF-netværk.

11. Complementum
Nanna Stærk Christiansen, Ph.d, studielektor, Aalborg Universitet

Hvordan kan man undersøge og understøtte indsatser der skal øge gennemførelsen på sosu-uddannelserne. I projektet Complementum (et projektsamarbejde mellem de fem SOSU-skoler i Region Midtjylland) skal forandringsteorier hjælpe os til at blive klogere på sammenhængen mellem indsatsernes intention, de gennemførte aktiviteter og kort og langsigtede effekter.

12. Tvivl som trigger for læring
Britta Møller, Post.doc, Aalborg Universitet

Præsentation af pointer fra et ph.d.-projekt om læring i ældreplejen. Typer af situationer i omsorgsarbejdet, larmende og stille, har et indbygget potentiale (og behov) for læring, men udfordres af at den erfarne medarbejder ikke betragtes som lærende

13. Hvordan underviser man i demens praksisnært?
Gerda Breum, Bibliotekar, SOSU Østjylland

Med dette projekt vil jeg gerne vise, at underviserne på erhvervsskolen SOSU Østjylland tænker innovativt igennem deres valg af didaktiske greb. Underviserne kombinerer velfærdsteknologi med sanseorienteret undervisning i dette nyudviklede læringsforløb til SSA elever. De arbejder med, hvordan man skaber livskvalitet så demente bliver de lykkeligste de`mennesker?

14. Undervisningsevaluering på SOSU-Østjylland
Marlene Dedecam Sneftrup, Underviser, SOSU-Østjylland.
Maibritt Rohde Christensen, Kvalitetskonsulent, SOSU Østjylland

Med fokus på at kvalificere undervisningen og elevernes læringsmiljø, har vi udviklet og implementeret en undervisningsevaluering der bygger på skolens FPDG. Evalueringen skal give underviserne udtalelser fra eleverne, som kan bruges som konkrete redskaber til at udvikle deres undervisningspraksis i samarbejde med eleverne.

15. Udvikling af Velfærdsteknologiforståelse
Charlotte Lærke Weitze, PhD, Velfærdsteknologisk ambassadør, SOSU H

Dette projekt undersøger, hvorledes en SOSU-skole kan støtte social og sundhedsassistentelever til at udvikle velfærdsteknologiforståelse. Formålet er, at eleverne udvikler kompetencer til at kunne agere som forandringsagenter, der ud fra en analytisk og innovativ tilgang kan implementere relevante velfærdsteknologier i egen daglige praksis.

Har du en poster?

Du har mulighed for at præsentere din forskning eller dit udviklingsprojekt til konferencens poster session.

Læs mere herunder og kontakt enten Anne-Birgitte Rohwedder, abn@sosuranders.dk eller Britta Møller, britta@ikl.aau.dk for at tilmelde dig med en poster.