Tilknyttede forskere

Navn: Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder

 Titel: Ph.d. og Adjunkt ved Institut for kultur og Læring. AAU

Jeg er optaget af hvordan deltagende forskning kan bidrage til at skabe udvikling og læring på alle niveauer og for alle målgrupper indenfor sosu-uddannelserne. Jeg er særlig optaget af lederens rolle og betydning for udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø og fællesskabets kapacitet til at agere i den kompleksitet der er kendetegnende for sosu-uddannelsesfeltet.

Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder - Aalborg Universitets forskningsportal

Navn: Charlotte Wegener

Titel: Lektor

Jeg har arbejdet inden for social- og sundhedsuddannelserne hele mit arbejdsliv – først som underviser og siden som konsulent og leder. Da jeg fik mulighed for at forske, var det naturligvis social- og sundhedsuddannelser, der var genstand for min nysgerrighed. Jeg færdiggjorde min PhD om innovativt skole-praktiksamarbejde i 2013 og har efterfølgende været involveret i en række udviklings- og forskningsprojekter på området. Jeg er særligt interesseret i læring og innovation i samarbejdet på tværs af uddannelse, arbejdsplads/forvaltning og civilsamfund.    

Charlotte Wegener - Aalborg Universitets forskningsportal

Navn: Britta Møller

Titel: Ph.d. og post doc ved Institut for kultur og Læring. AAU

Jeg er optaget af at undersøge pædagogiske aspekter af omsorgsarbejdet med et blik for læring i formelle og uformelle rum og i mangfoldige sociale interaktioner i arbejdet. Med afsæt i pragmatisk filosofi undersøger jeg forskning såvel som læring i omsorgsarbejdet som samskabende udforskning af tvivl i usikre situationer. Jeg er tillige optaget af, hvordan interaktioner mellem skole- og omsorgspraksis understøttes, så både indledende og efter/videreuddannelse tilrettelægges med et perspektiv på samskabende udforskning som et kontinuerligt læringsanliggende i omsorgsarbejdet.

Britta Møller — Aalborg Universitets forskningsportal

Navn: Anja Overgaard Thomassen

Titel: Lektor, Ph.d., Cand.merc.

Jeg er optaget af hvordan vi skaber nye typer af inter-organisatoriske samarbejder mellem SOSU skoler, SOSU praksis og universiteter der gør en forskel. Særligt er jeg optaget af hvordan ”den tredje kontekst” kan anvendes som ramme for at fremme forskning indenfor SOSU feltet

Anja Overgaard Thomassen - Aalborg Universitets forskningsportal

Navn: Vibe Aarkrog

Titel: Ph.d. og lektor i erhvervspædagogik

Mit forskningsområde er inden for praksisrelateret undervisning og læring og transfer, herunder hvordan teknologiske læringsværktøjer kan understøtte sammenhæng mellem teori og praksis og transfer.

Vibe Aarkrog - Aarhus Universitets forskningsportal