Sociolinguistic Barriers and Potentials among Second Language Learners in Danish Social and Healthcare Education

Sproglige barrierer og potentialer blandt SOSU-elever med dansk som andetsprog.

Projektet skal afdække hverdagssproglige praksisser, udfordringer og potentialer blandt elever med dansk som andetsprog på SOSU-hjælper og -assistentuddannelserne, både i skoleundervisning og under oplæring.

Projektet er baseret på omfattende sprogligt-etnografisk feltarbejde, herunder deltagerobservation, digitale lydoptagelser og interviews, med fokus på elevernes konkrete interaktioner med danske uddannelses- og sundhedspraksisser på tværs af SOSU-uddannelserne.

Formålet med projektet

Projektet skal afdække hverdagssproglige praksisser, udfordringer og potentialer blandt elever med dansk som andetsprog på SOSU-hjælper og -assistentuddannelserne med henblik på at mindske frafald og øge trivsel og gennemførselsrate blandt denne elevgruppe.

Forskningspørgsmål

Hvilke sproglige barrierer og krav møder sproglige minoritetselever på SOSU-uddannelserne?

Hvordan navigerer de sproglige minoritetselever over for sådanne barrierer og krav?

Hvilke sproglige ressourcer og potentialer bringer eleverne her i spil?

Hvordan præger disse barrierer, ressourcer og navigationspraksisser uddannelsen og andetsprogssocialiseringen af professionelle sundhedsmedarbejdere?

Projektets metode

To gange 5-6 måneders sprogligt-etnografisk feltarbejde på tværs af SOSU-uddannelsernes forskellige komponenter og læringsarenaer.

Hvem deltager?

Nana Clemensen, Ph. D. og lektor i dansk som andetsprog og pædagogisk antropologi, DPU, Aarhus Universitet

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Vil du vide mere?

Kontaktoplysninger på projektleder: