Learning across boundaries in elderly care (LABCare)

- Enabling expansive learning in and across vocational education and workplace practices

Charlotte Wegener fra Institut for Kommunikation og Psykologi deltager som forsker i et norsk projekt om kompetenceudvikling i ældreomsorgen. Projektet skal bidrage med indsigter, der kan løfte faggruppen af sundhedspersonale og føre til øget rekruttering i ældreplejen.

Formålet med projektet

Der er et stort behov for viden om kompetenceopbygning i ældreplejen.

I dette projekt er vi særligt optaget af sundhedspersonalet. Denne faggruppe har som udgangspunkt en lille formel uddannelse, og de bliver i ringe grad taget højde for i kompetenceplanlægning og kompetenceopbygning inden for ydelserne, siger professor Cecilie Høj Anvik ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (FSV) på Nord Universitet i Bodø.

Det vil hun og hendes forskerkolleger lave om på.

Vores ambition er at bidrage med systematisk viden om, hvad der skal til for at opbygge gode læringsmiljøer.

Projektets metode

Projektet løber fra 2023 – 2027

Forskningen har et demografisk perspektiv ved, at have tre forskellige cases fordelt på seks kommuner i Nordland, Oslo - og en distriktskommune i Danmark.

Blandt andet interview af studerende på en videregående uddannelse, og elever i gymnasiet - samt mentorer, vejledere og lærere for at se, hvilke udfordringer og vilkår de bedriver læring og kompetenceudvikling under.

Hvem deltager?

Projektet er et forskningssamarbejde, med yderligere fire kolleger fra FSV, samt erfarne forskere inden for området ved Det Sygepleje- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet (FSH) ved Nord Universitet, OsloMet og Aalborg Universitet i Danmark.

Projektet er finansieret af Norges Forskningsråd

Vil du vide mere?

Læs mere om projektet her.

Kontaktoplysninger: Charlotte Wegener cw@ikp.aau.dk.