Innovasjonspraksiser i nordnorske kommuner (innosykehjem)

Formålet med projektet

Hovedmålene med projektet er: 1) i samarbejde med nordnorske kommuner at udvikle viden om betingelser for social innovation på plejehjem i regionen, og 2) videreudvikle Nordlandsforskningens nationale position inden for forskningsfeltet «innovation i velfærdsydelser»

Udbytte af projektet

Delmål 1 skal give ny viden om de forudsætninger og kompetencer, der skal til for at lykkes med social innovation i den kommunale sundheds- og omsorgstjeneste.

Delmål 2 vil udvikle samskabelsesarenaer mellem forskning og praksis for at skabe relevant og værdifuld kompetence til plejehjemmene.

Delmål 3 vil formidle resultater fra projektet til ansatte på nordnorske plejehjem, til nordnorske kommuner og til forskningsmiljøet.

Hvem deltager?

Projektet er forankret på Nordlandsforskning, Bodø og er finansieret af Norges Regionale forskningsfond (RFF).

Foruden to nordnorske kommuner deltager Samsø Kommune.

Projektet løber fra 2019-2022.

Vil du vide mere?

Kontaktoplysninger: Charlotte Wegener, cw@ikp.aau.dk, 30 45 85 82.