Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H

Faglærte bliver en mangelvare i Danmark om kun ti år og allerede nu har nogle brancher store udfordringer med at rekruttere faglært arbejdskraft.

I sundheds- og plejesektoren har man allerede i dag store udfordringer med at rekruttere og fastholde tilstrækkelig faglært arbejdskraft, og da Danmarks velfærdssamfund i høj grad er bundet op på denne sektor, er der stor politisk bevågenhed på denne udvikling. SOSU H er landet største SOSU skole og spiller en afgørende rolle i forhold til at få uddannet tilstrækkeligt af fremtidens velfærdspersonale.

For at imødekomme dette har SOSU H igangsat en række indsatser, som samlet set har til formål, at flere elever gennemfører deres uddannelser.

Formålet med projektet

Center for Ungdomsforskning skal følge denne udvikling og undersøge, hvordan forskellige elevers frafalds- og gennemførselsprocesser forløber over tid på SOSU H.

Der vil være fokus på onboarding, overgange, deltagelse, læring, motivation både i praktikken, i skoledelen og i koblingen mellem skole og praktik.

Vi vil således undersøge, hvordan elevernes faglige tilblivelse forløber og udvikler sig og hvad der virker i disse processer i forhold til at styrke elevernes gennemførsel og mindske frafaldet.

Med projektet vil Center for Ungdomsforskning bidrage med ny viden dels om SOSU-området, som er relativt uudforsket, og dels med viden om deltagelse og gennemførsel på den del af erhvervsuddannelsesområdet, som har med velfærdsområdet at gøre.

Projektets metode

Der er tale om et følgeforskningsprojekt, som bygger på både kvantitative og kvalitative data. Således vil vi dels lave et kvalitativt studie, hvor vi følger et antal elever over tid samt lave observationer i både skole og praktikdelen.

Derudover vil vi lave en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi undersøger nogle af de problemområder, som den kvalitative del viser.

Hvem deltager?

Center for Ungdomsforskning

SOSU H

Vil du vide mere?

Kontaktoplysninger: Anne Görlich: anneg@ikl.aau.dk