DELTAG – Lærende arbejdsfællesskaber i ældreplejen

Formålet med projektet

Formålet med dette projekt er at skabe ny viden på tværs af social- og sundhedsuddannelser (sosu), kommunale praksisser og humanistisk forskning om, hvad der skal til for at øge adgangen til arbejdsfællesskaber i ældreplejen på en socialt bæredygtig måde, dvs. holdbart både for den enkelte og for kvaliteten i plejearbejde, samt at videreudvikle eksisterende indsatser i forlængelse af denne viden.

Projektets metode

  • Litteraturreview- Hvad findes der af forskning i nordisk kontekst om læring i ældreplejen
  • Fokusgruppe interview: Erfaringer med læring i ældreplejen (SOSU-medarbejdere, elever og praktikvejledere)v

Hvem deltager?

I projektet samarbejder Lolland Kommune, Sosu Nykøbing Falster, Aarhus Kommune, Sosu Østjylland, Aalborg Universitet og Professionshøjskolen Absalon i tvær-organisatoriske og (tvær)regionale læringscirkler, der er en metode til at undersøge erfaringer og udvikle handlemuligheder i praksis informeret af teori og begreber fra forskning.

Projektet er finansieret af Velux’ HUMPraksis program

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder: Eva Pallesen, Professionshøjskolen Absalon evpa@pha.dk

Læs mere om projektet her

 

1J7A2996