Complementum

complementum

Complementum - øget gennemførelse gennem styrkelse af læring, fællesskaber og overgange.

Projektet skal bidrage til at opbygge skolernes kapacitet til at understøtte elever med særlige behov. Det skal ske gennem udvikling af undervisningsformer og arbejdsformer, samt udvikling af den støtte og de ressourcer, skolerne stiller til rådighed for eleverne med henblik på forebyggelse af frafald på velfærdsuddannelserne.

Formålet med projektet

Forandringsteoretisk følgeforskning

Forskningsindsatsens formål er producere viden om sammenhænge mellem SOSU-skolernes indsatser og forebyggelse af frafald.

Forskningsindsatsen er baseret på en programteoretisk tilgang til organisatoriske udviklingsprocesser.

Forandringsteorien opstiller de teoretiske og empiriske (skolerne) antagelser om hvordan projektets tiltag forventes at skabe den tilstræbte forandring (øget gennemførelse).

Forandringsteoriens begreber og proces anvendes i projektets udviklingsdel til at systematisere organisatoriske udviklingsprocesser og samle medarbejdere og ledelsen om det fælles mål.

Forskningspørgsmål

  • Hvilke indsatser, mekanismer og kontekstuelle faktorer kan bidrage til at forebygge frafald på SOSU?
  • Hvordan kan forandringsteorien som metodisk værktøj bidrage til at kvalificere frafaldsforebyggende initiativer for elever med særlige behov i social- og sundhedsuddannelserne

Hvem deltager?

Complementum er et projektsamarbejde mellem de fem SOSU-skoler i Region Midtjylland; Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens, SOSU Østjylland og Randers Social- og Sundhedsskolen.

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg har det overordnede projektledelsesansvar og herunder også den administrative controllerfunktion.

Projektets forskningsteam består af:

  • Projektleder: Anne-Birgitte Rohwedder, adjunkt, Institut for kultur og læring AAU
  • Britta Møller, Postdoc, Institut for kultur og læring AAU
  • Nanna Limskov Stærk Christiansen, Videnskabelig assistent, Institut for kultur og læring AAU

Med henblik på at styrke samspillet mellem projektets vidensproduktion og de lokale udviklingsprocesser er Anna Opstrup Larsen (Randers Social- og sundhedsskole) tilknyttet som forskningsassistent.

Vil du vide mere?

Kontaktoplysninger på projektleder

For forskningsindsatsen: Anne-Birgitte Rohwedder abn@sosuranders.dk

For det samlede projekt: Maren Møller Korsgaard MMK@sosu-stv.dk

 

SOSU_ØSTJYLLAND_2022-06-031213