Rapporter og analyser

FoCUS fungerer som et forum for opsamling, formidling og udveksling af både ny og eksisterende forskningsbaseret viden inden for SOSU-uddannelsesfeltet.

Her kan du finde rapporter og analyser udarbejdet af forskellige aktører inden for SOSU-uddannelserne.

”Hvis de vil have flere ind på den her uddannelse, så skal der være mere af det der simulation”
- En undersøgelse af elevers læring i simulation som tredje læringsrum i social- og sundhedsassistentuddannelsens første oplæringsperiode.
Vibe Aarkrog - DPU, Aarhus Universitet 2023 

 

SOSU48